فیزیک ذهن
معرفی و تشریح رشته ای جدید به نام فیزیک ذهن
امواج مادی از ذرات مادی تولید می شود و ذرات مادی بسیار کوچک در ابعاد فوتونی می توانند انرژی لازم برای حرکت خود را از محیط دریافت نمایند و این ذرات به دلیل کوچک بودن بسیار زیاد می توانند نیروی لازم برای حرکت خود را از یک فضای کوانتمی مادی و غیرمادی به دست آورند. به این ترتیب که ذرات فوتونی در یک فضای کوانتمی غیرمادی به جلورانده می شوند تا وارد یک فضای کوانتمی مادی شوند و با توجه به شتاب اولیه همواره به سمت یک فضای کوانتمی مادی بیشتر رانده می شوند و این موضوع سبب می شود که نیروی لازم برای حرکت خود را از فضای اطراف به دست آورند و ثابت بودن سرعت فوتون ها در یک محیط همگن خود دلیلی بر کوانتمی بودن فضا در اطراف یک فوتون می باشد. به عنوان مثال یک شعاع نور را در نظر بگیرید که با سرعت نور در حال حرکت می باشد در مقابل این شعاع نور یک لیوان آب قرار می گیرد نور با عبور از آب بخشی کوچکی از سرعت خود را از دست می دهد که دلیل آن افزایش فضای مادی در اطراف مولکول های آب می باشد که باعث کاهش فضای غیرمادی در اطراف فوتون ها می شود و نیروی محرکه فوتون ها که فضای کوانتمی غیرمادی می باشد کاهش می یابد. بعد از عبور نور از آب دوباره نور به سرعت اولیه برمی گردد. در این حالت چه اتفاقی رخ می دهد؟ چگونه نور دوباره به سرعت قبل از عبور از آب برمی گردد دلیل آن این است که سرعت نور تابع منبع نیست بلکه تابع محیط است.
نیروی نور برای انتشار از محیط اطراف آن گرفته می شود و این موضوع در مورد دیگر ذرات مادی نیز صادق می باشد و ذرات کوچک دیگر نیز تحت تاثیر این فضای کوانتمی که به صورت انرژی های کوانتمی قابل بررسی می شود حرکت می نمایند و به این ترتیب مکانیک کوانتمی به صورت کنونی حرکت ذرات مادی را توصیف می نماید.
با توجه به همین موضوع است که می توان ایجاد نقص افزایش مادی (سرطان) را مورد بررسی قرار داد. ایجاد تومورهای سرطانی به دلیل ایجاد موتاسیون یا جهش ژنتیکی در کروموزوم ها رخ می دهد. ولی عامل ایجاد این جهش ها اغلب باعث افزایش ساختارهای مادی در بدن موجودات زنده می شود و این موضوع را می توان از دیدگاه کوانتمی بررسی نمود.
افزایش تابش های مادی بر بدن موجودات زنده فضای مادی را در بدن موجودات زنده افزایش می دهد و این موضوع در ابعاد نانو باعث گیراندازی ذرات مادی در بدن می شود و بدن نمی تواند به خوبی امواج مادی اضافی خود را دفع نمایند و این موضوع به دلیل کاهش یک فضای غیرمادی کوانتمی در اثر تابش های مادی می باشد. فضاهای غیرمادی باعث فرار ذرات مادی می شود و این موضوع به دلیل عدم امکان حضور ذرات مادی در فضای غیرمادی می باشد. تابش اشعه های پرانرژی مانند اشعه ایکس یا گاما به بدن در نقاط تابشی باعث افزایش فضای مادی می شود زیرا فوتون های آنها دارای حجم بزرگتری بوده و می توانند تاثیراتی را بر فضای اطراف خود ایجاد نمایند و این موضوع باعث کاهش احتمال فرار امواج مادی مزاحم از بدن می شوند و در نتیجه بدن می تواند به یک افزایش مادی (سرطان) در جرم روبرو شود و این موضوع از طریق مکانیسم های کاملا متفاوتی حادث می شوند زیرا تاثیرات نوری بر روی کروموزوم ها به سمتی هدایت می شوند که به افزایش یک محیط مادی کمک نمایند. این موضوع سبب شده است که در تمامی موتاسیون های حاصل از تابش های مضر ما همواره با افزایش جرم در بخش های خاصی روبرو شویم که این موضوع به دلیل ایجاد تغییرات در فضای کوانتمی مادی و غیرمادی در سطح بدن اتفاق می افتد.
با توجه به این موضوع انرژی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان باید از الگوهایی استفاد نماید که به افزایش تابش های مادی از بدن انسان منجر شود بنابراین استفاده از اشعه های مادی در از بین بردن سلول های سرطانی خود می تواند باعث ایجاد تغییرات مجدد در آن ناحیه شود و نتیجه معکوس به دنبال داشته باشد و به همین دلیل است که اغلب این روش ها جواب قطعی و نهایی نمی دهد.
استفاده از تابش غیرمادی توسط یک درمان کننده می تواند فضای کوانتمی غیرمادی را روی بدن افزایش دهد و منجر به افزایش تابش های مادی در بدن انسان شود و این موضوع می تواند به کوچک تر شدن غدد سرطانی و نیز کم شدن سلول های سرطانی کمک نماید. البته فرکانس انرژی مورد استفاده در گزینشی عمل نمودن آن کمک شایانی می نماید. استفاده از انرژی های غیرمادی یا امواج غیرمادی توسط درمانگر باید تابع شرایط بیمار باشد. امواج غیرمادی اغلب امواجی هستند که در محیط وجود دارند و فرد درمانگر می تواند این امواج را جهت استفاده برای بیمار کنترل نموده و بر روی بخش های لازم بتاباند. معمولا یکی از نواحی که امواج غیرمادی را می توان شکار نمود اطراف شعاع های نورانی و یا امواج مادی می باشد. به عنوان مثال یک شعاع نورانی لیزری در اطراف خود یک محیط مادی ایجاد می نماید که این محیط تعادل دینامیکی فضاهای مادی و غیرمادی را برهم می زند و در نتیجه امواج غیرمادی را از آن محیط به صورت شعاعی از اطراف نور لیزری دور می نماید. بنابراین هما طور که یک سیم حامل جریان الکتریکی در اطراف خود دارای یک میدان الکترومغناطیسی می باشد یک شعاع نوری مادی نیز در اطراف خود یک میدان موجی غیرمادی ایجاد می نماید که از طریق آن می توان یک منبع مطمئن امواج غیرمادی را جهت انرژی درمانی به دست آورد.
یکی دیگر از منابع دریافت امواج غیرمادی استفاده از مکانیزم خلاء در تولید امواج غیرمادی می باشد. محیطی که خلاء باشد و آنرا از هوا خالی کنیم محیطی است که ذرات مادی در آن نسبت به محیط اطراف کمتر شده است و در نتیجه تعادل دینامیکی فضای مادی و غیرمادی آن به نفع فضای غیرمادی به هم خورده است و ذرات غیرمادی به سمت آن حرکت می نمایند و می توان آنرا یک جاذب ذرات غیرمادی تلقی نمود و از این طریق یک درمانگر می تواند انرژی لازم را از طریق این جاذب کنترل نماید. یک لامپ خلاء در این خصوص بسیار مناسب است و به شدت امواج غیرمادی محیط را به سمت خود جذب می نماید و با هدایت این امواج بر روی هدف مورد نظر می توانیم از این امواج جهت کاهش غده سرطانی استفاده نمود. نوع بکارگیری منابع نوری و تکنیک خلاء منحصر به فرد نمی باشد و می توان این امواج را از روش های مختلفی به دست آورد و یا اینکه آنرا هدایت نمود. یک لیزر اشعه ایکس بسیار قوی می تواند سلول های سرطانی را از بین ببرد ولی نه با استفاده از مکانیسمی که ما تصور می نماییم بلکه با استفاده از شعاع امواج غیرمادی که در اطراف آن ایجاد می شود این کار را انجام می دهد ولی به دلیل تاثیر منفی خود این امواج نتیجه مناسب نمی باشد.
یک درمان کننده با استفاده از انرژی درمانی امواج بسیار خالصی را به سمت نقطه مورد نظر هدایت می کند که این موضوع آثار مخرب روش های دیگر را ندارد.

[ دوشنبه 11 مهر‌ماه سال 1390 ] [ 09:57 ب.ظ ] [ جلال ] [ نظرات (1) ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 353080