فیزیک ذهن
معرفی و تشریح رشته ای جدید به نام فیزیک ذهن

بدن انسان از میلیاردها سلول تشکیل شده است و هر یک از این سلول ها از اتم های مجزایی تشکیل شده است و این اتم ها دو نوع وظیفه را برای سلول انجام می دهند که یک وظیفه ارتباطات بخش های مختلف سولی بر مبنای نوع اتم ها می باشد و دیگری چینش این اتم ها در کنار یکدیگر و ارتباط این نوع چینش با بدنه اصلی سلول جهت ارتباط با بخش های غیرمادی . همانطور که در بخش های قبل توضیح دادیم مواد از ذرات کوچکتر زیراتمی تشکیل می شود که در ادامه روند ذرات زیراتمی نیز از ذرات مادی کوچکتر تشکیل شده اند و در ادامه ذرات بسیار کوچک مادی از ذراتی تشکیل می شوند که نیمی خاصیت مادی و نیمی خاصیت غیرمادی دارند و این روند با نسبت خاصی ادامه پیدا می کند تا به ذراتی می رسیم که خاصیت غیرمادی دارند و در این ارتباط ذرات هر گروه بر ذرات مشابه تاثیرپذیر می باشند و در نتیجه جهت هرگونه ارتباط بخش مادی با بخش غیرمادی ساختار مناسبی لازم می باشد.

ساختار مورد نظر در این خصوص تنها ساختاری است که در آن اتم های یک سلول ساختار هرمی یا مخروطی داشته و در این ساختار نوک هرم یا مخروط کمترین اتم و حتی در نوک هرم تنها یک اتم قرار می گیرد و در صورتی که این اتم هیدروژن باشد می تواند الگویی را برای ایجاد ارتباط با بخش های غیرمادی پدید آورد هیدروژن از این جهت دارای اهمیت می باشد که تنها یک پروتون داشته و ساختار هسته اتم هیدروژن می تواند الگوی مناسب جهت تاثیرپذیری از ذرات نیمه مادی را ایجاد و در نتیجه این خواص در مولکول انتهایی قابل درک می شود و مولکول انتهایی نیز به همین ترتیب اثرات متقابلی را به مولکول های دیگر و به ساختار سلولی منتقل می نماید.

در بدن انسان تنها سلول هایی که چنین ساختار کاملی را دارند سلول های عصبی می باشند. سلول های عصبی دارای ساختار مخروطی می باشند که از یک هسته بزرگتر ادامه می یابد و در نقاطی بسیار نازک و نازک تر امتداد می یابد و در دندریت های عصبی به حداقل مقدار خود نزدیک می شوند و از آنجا که این ساختار برای ارتباط بخش های مادی و غیرمادی بسیار مناسب می باشد می تواند تنها روزنه ارتباطات مادی و غیرمادی را در بدن انسان تشکیل دهد. این ساختار طوری است که می تواند مرز بین یک محیط مادی و غیرمادی را در خود ایجاد نماید و از این طریق به عنوان یک واسط در فضای مادی و غیرمادی پیرامون و درون بدن انسان عمل نماید.

یکی از روش های درمان سنتی طب سوزنی می باشد که در این طب از سوزن های بلندی برای تحریک رشته های عصبی استفاده می شود نقاطی که در طب سوزنی مورد استفاده قرار می گیرد نقاط انتهایی سلول های عصبی می باشد و تحریک نقاط انتهایی سلول های عصبی سطح دسترسی به محیط غیرمادی را در انتهای سلول های عصبی افزایش می دهد و این امکان را به وجود می آورد که انرژی از محیط غیرمادی وارد محیط مادی شده و در قسمت های مادی ذخیره شود.

مکانیسم این عمل به این صورت است که وقتی سوزن از پوست عبور می کند با سلول های مختلفی برخورد می نماید و در حین عبور از سلول ها وقتی به سلول عصبی می رسد باید طوری عبور کند از از نقاط انتهایی سلول های عصبی عبور نماید و با اتم های انتهایی که مسئول ارتباط با بخش های نیمه مادی هستند تماس برقرار نماید این تماس باعث می شود که امواج غیرمادی محیط بتوانند از طریق سوزن وارد این بخش از سلول عصبی شوند وو تحریک غیرمادی سیستم عصبی را ایجاد می نماید. این تحریک می تواند در تمام سیستم عصبی نفوذ نماید و بسیاری از بیماری هایی را که مربوط به سیستم عصبی می باشد درمان نماید. این نوع درمان را می توان تکمیل نواقص مادی از طریق امواج غیرمادی نامید زیرا در این روش ما با استفاده از امواج غیرمادی نقاط ضعف مادی پدید آمده در بدن را پوشش می دهیم و این نقاط ضعف از طریق هدایت عناصر غیرمادی به رشد ساختارهای مادی جدید و رفع نواقص کمک می نماید.

برای درک این موضوع می توانیم مثالی بزنیم :

در رشد جنین انسان در رحم ساختارهای سلولی هر یک جدا شده و هر کدام بخش های مختلف بدن انسان را می سازند و با تکثیر در جهات مختلف فیزیک بدن انسان را به وجود می آورند این موضوع که سلول ها تا چه حد رشد کرده و در کجا رشد خود را متوقف می نمایند در به وجود آمدن فیزیک و ظاهر هر فرد اهمیت حیاتی دارد و اشکال گوناگونی را از ظاهر انسانی پدید می آورد. هر چند که نقش ژنتیک در بسیاری از این تغییرات فیزیکی موثر می باشد ولی عنصر دیگری نیز لازم است زیرا تفاوت هایی در نحوه عملکرد ژنها مشاهده می شود که نمی تواند ظواهر انسانی را توضیح دهد. این موضوع نشان می دهد که ساختارهای غیرمادی باید قبل از ساختارهای مادی در بدن انسان شکل گرفته باشد و این ساختار غیرمادی است که محدوده های رشد سلولی را مشخص می نماید و این شعور و آگاهی چیزی نیست که تنها از ژنتیک قابل حصول باشد.

آگاهی بدن از میزان رشد و توقف سلولی ماحصل ارتباط ژن ها با بخش های غیرمادی می باشد این موضوع در حالت بسیار ایده آل آن در رشد جنین انسان و تبدیل شدن ان به ساختارهای گوناگون قابل مشاهده است. در این ارتباط می توان گفت ابتدا ساختارهای غیرمادی ایجاد و سپس در راستای این شعور و آگاهی است که ساختارهای مادی ایجاد می شوند بنابراین با تحریک ساختارهای مرتبط با هم در این فرایند می توانیم ساختارهای مادی ناقص را دوباره ایجاد نماییم. این موضوع را می توان در نظم سلولی و مقابل بدن با عناصر بر هم زننده این نظم مشاهده نمود. به طور حتم در آینده علم از همان روشی که یک جنین ساختارهای خودرا پیدا و به سمت تولید آن پیش می رود استفاده خواهد نمود و درمان بیماری ها و بی نظمی های بدن با استفاده از عناصر غیرمادی صورت خواهد گرفت.[ چهارشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1391 ] [ 10:53 ب.ظ ] [ جلال ] [ نظرات (4) ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 355630